IMG_3013_ZZW | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych