IMG_2758_ZZW | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych