IMG_3284_ZZW | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych