IMG_2731_ZZW | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych