IMG_2676_ZZW | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych