IMG_2644_ZZW | Założyliśmy platformy pływające dla zagrożonych gatunków ptaków wodnych