program wydarzeń OSL 2023 | Otwarcie sezonu letniego w Dzielnicy Wisła