WWK2023_Ogrody i ogródki przydomowe _IImiejsce_JolantaAdamPaszkiewicz_04 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody