WWK2023_Ogrody i ogródki przydomowe _I miejsce_nagroda specjalna im. Zofii Wóycickiej_Barbara Małe | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody