WWK2023_Balkony, loggie i okna_Imiejsce_Mister Kwiatów_Van Pham_11 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody