WWK2023_Balkony, loggie i okna_IImiejsce_PaulinaAdamczyk_01 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody