Rydza-2 | Park im. Rydza Śmigłego – zieloną aleją ze skarpy aż do Wisły