28 | ZZW dla różnorodności biologicznej: Park Skaryszewski