WWK2023_Piknik finałowy Multimedialny Park Fontann | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody