Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Baza wiedzy - Tereny wodne

1. Kanały, cieki i zbiorniki wodne
Share

Prowadzimy prace konserwacyjne na 31 kanałach, rzece Długiej, a także nad Stawami Brustmana. Mieszkańcy mogą obserwować ekipy, które często ręcznie koszą wybujałe trawy i chwasty porastające skarpy kanałów. Wykaszanie nie tylko poprawi estetykę, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców – spiętrzająca się w ciekach woda nie będzie zagrażać podtopieniami.

Konserwacja urządzeń nie należy do najłatwiejszych. Odsłaniane koryta kanałów pokazują kolejne zaniedbane miejsca i uszkodzenia, które należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego, w tym odtworzyć umocnienia naturalne. Jest to bardzo istotne z uwagi na to, ze kanały pełnią głównie funkcję odbiorników wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. Ich sprawne działanie jest gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców.

Znacznym utrudnieniem przy prowadzeniu robót konserwacyjnych mogą być często padające deszcze – powodują one utrzymywanie się podwyższonego poziomu wody, co uniemożliwia koszenie skarp.

 

 

2. Wykaz cieków, urządzeń  wodnych i zbiorników objętych konserwacją Zarządu Zieleni
Share

Wykaz cieków, urządzeń  wodnych i zbiorników objętych w 2017 r. dwukrotną konserwacją

 

 

Nazwa

 

 

Lokalizacja

Długość cieków

lub kanałów/powierzchnia zbiorników

[m] lub [ha]

Kanał Zaborowski Dzielnica Bielany m.st. Warszawy 1742
Stawy Brustmana zbiorniki nr 1, nr 2, nr 3 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy 1,62
Kanał Lipkowski Dzielnica Bemowo  m.st. Warszawy 970
Kanał Główny „A” Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy 3368
Kanał Siekierkowski Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy 1310
Kanał Sielecki Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy 2002
Kanał „W” Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy 1320
Kanał Kawęczyński Dzielnica Praga Południe, Rembertów  m.st. Warszawy 2823
Kanał Gocławski Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy 2316
Kanał Wystawowy Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy 1760
Kolektor Stadionowy Dzielnica Praga Południe, Praga Północ m.st. Warszawy 378
Kanał Rembertowski I Dzielnica Rembertów, Praga Południe m.st. Warszawy 3080
Kanał w ul. Płatnerskiej Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy 988
Kanał w ul. Strażackiej Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy 2930
Kanał w ul. Komandosów Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy 850
Kanał Zacisze (Nr 26) Dzielnica Targówek m.st. Warszawy 2450
Kanał Bródnowski Dzielnica Rembertów, Targówek, Białołęka m.st. Warszawy 10900
Kanał Grabowski Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy 4029
Kanał Imieliński Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy 495
Kanał Bokserski Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy 876
Kanał Jeziorki Dzielnica Ursynów  m.st. Warszawy 2680
Kolektor B-2 Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy 310
Kolektor B-4 Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy 3418
Kanał Nowa Ulga wraz z wałami Dzielnica Wawer m.st. Warszawy 2190
Kanał Nowe Ujście wraz z wałami Dzielnica Wawer m.st. Warszawy 2776
Potok Bielański Dzielnica Bielany m.st. Warszawy 3900
Kanał Henrykowski Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy 9511
Struga Jabłonna Dzielnica Białołęka  m.st. Warszawy 1788
 rzeka Długa wraz z wałami Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy 5450
Kanał Powsiński Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy 6936
Kanał Latoszki Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy 2056
Kanał Wawerski Dzielnica Wawer i Wesoła m.st. Warszawy 8734

Newsletter
Share