Wymiana drzew w Parku im. Stefana Żeromskiego

Rozpoczynamy wymianę zagrażających bezpieczeństwu warszawiaków, korzystających z uroków Parku im. S. Żeromskiego, drzew. W związku z bardzo złym stanem zdrowotnym rosnących tam klonów srebrzystych istnieje konieczność ich usunięcia. Ze względów bezpieczeństwa będziemy zmuszeni sektorowo zamykać park. Mogą w związku z tym pojawić się czasowe niedogodności komunikacyjne, za które najmocniej przepraszamy. Wszystko to robimy z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników parku.

Prace odbywają się w oparciu o postępowania przeprowadzone w ogólnie obowiązującym trybie.

Przed ich wykonaniem zostały wydane decyzję:

Wymienimy 41 klonów srebrzystych, w miejsce tych starych, zamierających, stwarzających niebezpieczeństwo, jeszcze w tym roku pojawią się nowe młode duże drzewa tego samego gatunku o obwodach pni 24-26 cm.

Harmonogram prac:

  • Wycinki zakończymy przed końcem miesiąca;
  • Na marzec planujemy prace porządkowe takie jak m.in. usuwanie karp po niebezpiecznych drzewach;
  • Zanim posadzimy nowe drzewa dokonamy wymiany i rekultywacji gleby;
  • Nowe drzewa pojawią się przed końcem roku.

Poniżej ekspertyzy, jakie zostały  wykonane dla drzew w parku na zlecenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Widać na nich, że drzewa są w złym stanie i zagrażają bezpieczeństwu użytkowników.

Park Żeromskiego Ekspertyza cz. 1

Park Żeromskiego Ekspertyza cz. 2

Park Żeromskiego Ekspertyza cz. 3

Park Żeromskiego Ekspertyza cz. 4

Park Żeromskiego Ekspertyza cz. 5

Serdecznie dziękujemy za Państwa zrozumienie dla konieczności wykonania tego trudnego zabiegu.

 

 

 

Pokaż inne artykuły