Formularz zgłoszeniowy Warszawa w Kwiatach

Share

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 39. KONKURS „WARSZAWA W KWIATACH”

  DANE WŁAŚCICIELA/OPIEKUNA/ZARZĄDCY OBIEKTU

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (jeśli zgłaszający nie jest właścicielem, opiekunem ani zarządcą zgłaszanego obiektu)

  Uwaga! Zgłaszający, który nie jest właścicielem, zarządcą ani opiekunem zgłaszanego obiektu może zgłosić do konkursu obiekt wyłącznie za pisemną zgodą właściciela obiektu, którą właściciel/opiekun/zarządca udziela składając podpis na załączniku nr 2.

  INFORMACJE O ZGŁOSZONYM OBIEKCIE

  Max ŁĄCZNA wielkość zdjęć to 10 MB

  Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin 39. konkursu „Warszawa w kwiatach” *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Hożej 13a, 00-528 Warszawa moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, ew. firma pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu w celu uczestnictwa w 39. konkursie „Warszawa w kwiatach” w 2022 r. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO[1], który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie dobrowolnej zgody.  *

  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.