Park Dolinka Służewska – malowniczy zakątek pełen dzikiej przyrody

Zapraszamy na niedzielny spacer z cyklu #WarszawskieParkiZZW 27/32 – Park Dolinka Służewska. To jeden z najbardziej malowniczych zakątków Warszawy, pełen dzikiej przyrody. Jeszcze w tym roku przybędzie tam drzew, krzewów i budek dla ptaków dzięki naszej realizacji projektów z budżetu obywatelskiego.

Park powstał w drugiej połowie XX w., zaprojektował go architekt krajobrazu prof. Longin Majdecki. Park zajmuje wąski i długi teren o powierzchni ok. 26 ha. Jego serce stanowi Potok Służewiecki (obecnie opiekuje się nim Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) w dolinie dawnej rzeki nazywanej w przeszłości Służewką lub Sadurką, pomiędzy ul. Puławską i ul. Nowoursynowską.

NOWE DRZEWA I KRZEWY

Do niewątpliwych zalet parku należą jego naturalność i urokliwy charakter. Dominują tu wierzby i topole, w tym roku posadzimy tam 56 drzew oraz 150 krzewów. Ostatnio zasialiśmy łąkę kwietną na obszarze ok. 0,5 ha. To część naszych prac realizowanych od wiosny w ramach projektów z budżetu obywatelskiego pn. „Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska” oraz „Dolinka Służewska – roślinność wspierająca bioróżnorodność”.

W parku realizujemy projekt w celu napełnienia stawów, również tych obecnie suchych. Jesienią, po zakończeniu okresu lęgowego ptaków, rozpoczniemy budowę dwóch ujęć wody z Potoku Służewieckiego. Celem prac jest powstrzymanie degradacji przyrodniczej zbiorników, podczyszczenie wód w naturalnych trzcinowiskach, stworzenie miejsc retencji dla wód powierzchniowych oraz zwiększenie różnorodności biologicznej parku. Mamy nadzieję, że ułatwi to również migrację zwierzętom i roślinom.

PRZYRODA NA PIERWSZYM MIEJSCU

Wszystkie prace ogrodnicze w parku realizowane są zgodnie z raportem BioBlitz z 2019 r. Ta inwentaryzacja przyrodnicza, z udziałem mieszkańców i ekspertów, potwierdziła wysoką wartość przyrodniczą parku. Na terenie Dolinki stwierdzono m.in. pozostałości zbiorowisk roślinnych typowych dla terenów zalewowych oraz cenne gatunki zwierząt, w tym 4 gatunki płazów oraz chronione gatunki motyli. Raport jest dostępny na naszej stronie.

Na terenie parku wykonujemy prace związane przede wszystkim z bezpośrednim bezpieczeństwem mieszkańców. Teren parku koszony jest do 3 razy w roku, z koszenia wyłączamy tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, dzięki czemu możemy podziwiać ostoje przyrody. W tym roku skosiliśmy tylko ścieżki w miejscach przedeptów oraz łąkę, na której na początku lipca odbyły się zawody sportowe dla najmłodszych. Nie tniemy tu krzewów, żywopłotów, a wszelki urobek powstały podczas prac pozostaje na terenie parku.

W ostatnich latach w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego stworzyliśmy miejsce wypoczynku-plac wejściowy wśród zieleni przy ul. Nowoursynowskiej oraz naturalny plac zabaw, który nawiązuje do historii tego terenu, czyli krajobrazu wsi Służew. W zachodniej części parku można skorzystać z drewnianych hamaków.

W parku działa Służewski Dom Kultury – zbudowano go na wzór dawnych, służewskich siedlisk, wyposażając go w ogród warzywny i zagrodę dla kóz. Jest to miejsce wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i przyrodniczych. Obiekt świetnie wpisuje się w krajobraz Dolinki.

 

Pokaż inne artykuły