Już niebawem jedno z praskich podwórek zmieni się nie do poznania!

 W kwartale ulic: Konopackiej, Strzeleckiej, Środkowej i Stalowej trwają zaawansowane prace budowlane, w efekcie których mieszkańcy będą mogli swobodnie spacerować po nowych nawierzchniach, odpoczywać na ławkach wśród zieleni lub hamakach na polanie rekreacyjnej.

Projekt był szeroko konsultowany z mieszkańcami, a inwestycja, który powstaje w ramach Budżetu Partycypacyjnego i Obywatelskiego, jest odpowiedzią na ich potrzeby.

Do tej pory podwórko było mocno zaniedbane, a nawierzchnie w złym stanie. Jego centralna część jest klepiskiem pełnym kolein, rozjeżdżanym przez auta. – Chcemy stworzyć dla mieszkańców miejsce pełne zieleni, w którym będą mogli spotykać się, odpoczywać, bawić i uprawiać sport. Otaczająca ich przestrzeń stanie się bardziej estetyczna i funkcjonalna – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, Dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

1 ETAP ZREALIZOWANY – MIEJSCA POSTOJOWE, DONICE Z KWIATAMI I DRZEWA

W 2020 r. wykonaliśmy pierwszy etap prac związanych z zagospodarowaniem tego terenu – został zbudowany zjazd z ul. Konopackiej na teren podwórza oraz miejsca postojowe. Powstała również nawierzchnia dla pieszych, koryta odwadniające i studnia. Ponadto postawiliśmy schodkowe donice z prefabrykatów betonowych, w których kwitną róże Marathon. Za donicami rosną cztery wiśnie piłkowane ‘Kanzan’.

PODWÓRKO DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH

Najbardziej istotne zmiany jeszcze przed nami – teren podwórka zostanie zmieniony, będzie integrował różne grupy mieszkańców, uwzględniając ich potrzeby. Projekt jest zgodny z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków, jak również ze Standardami Dostępności m.st. Warszawy. Budujemy nowe alejki i chodniki, po których łatwiej będzie się poruszać osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach. Ciągi piesze są odpowiednio wyprofilowane, tak by woda deszczowa – w miejscach, gdzie jest to konieczne – spływała do nowych studni. Na prośbę mieszkańców zapewniliśmy również możliwość dojazdu karetki lub większego auta w celu przeprowadzki.

Pośrodku podwórka stworzymy polanę rekreacyjną, którego dominantą będzie okazały klon srebrzysty. Drzewo, które jest pod opieką ZGN Praga-Północ, zostało zbadane przez dendrologów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Klon wymaga jedynie cięć redukcyjnych. W jego cieniu będzie można odpoczywać na hamakach miejskich. Możliwość wjazdu w głąb podwórka – w wyjątkowych przypadkach – będzie miała wyłącznie straż pożarna.

Na podwórku postawimy ławki warszawskie, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, donice z uprawami sąsiedzkimi. Chcemy, by mieszkańcy mieli możliwość posadzenia np. warzyw czy innych roślin. Ponadto będą mogli skorzystać z 3 nowych wiat śmietnikowych. Specjalnie dla nich wykonamy autorskie siedziska z drewna modrzewiowego. Odnowimy istniejący okrągły murek, a na jego podstawie zamontujemy drewniany dek. Mieszkańcy będą mogli tu odpocząć wśród bylin: trawy ozdobnej – rozplenicy japońskiej, odętki wirginijskiej, przypominającej powiększone wrzosy oraz zawilca hupuheńskiego.

– Dotychczas przejście przez podwórko było problemem – zimą można było się poślizgnąć, a w innych porach roku zapaść po kostki w wodzie. Po deszczu dzieci musiały bawić się w błocie. Cieszę się, że już położono nowy chodnik, wykonano pierwsze nasadzenia drzew. Pod chodnikiem wykonano odwodnienie, co rozwiąże problem kałuż pod budynkami. Wreszcie będą mogła spokojnie wyjść do sklepu lub na spacer z psem, odpocząć na ławce wśród zieleni. A moje wnuki będą miały się gdzie bawić – mówi pani Grażyna Grabowska, przedstawicielka lokalnych mieszkańców.

UROZMAICONA STREFA ZABAW DLA DZIECI

Teren podwórka już wkrótce stanie się również miejscem zabawy dla najmłodszych. Zbudujemy plac z bezpieczną nawierzchnią, na którym będzie można skorzystać z podwójnej huśtawki czy zjeżdżalni na specjalnie uformowanym wzniesieniu. Dzieci będą mogły się bawić w piaskownicy, dwóch drewnianych domkach-szałasach, a także ćwiczyć równowagę na kładce z kłody ułożonej na nasypie pokrytym darnią oraz na ułożonych w formie ścieżki pniakach.

Dla starszych dzieci zbudujemy boisko z koszem do street basketballu. Ponadto zainstalujemy kilka urządzeń siłowni plenerowej.

Warto podkreślić, że zrewitalizowane zostanie również mniejsze podwórko przy skrzyżowaniu ul. Konopackiej i Stalowej. Wykonamy nowe nawierzchnie, postawimy wiatę śmietnikową, ławki warszawskie, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Zbudujemy zjazd indywidualny z terenu podwórka na ul. Konopacką, zapewnimy również dojazd do nieruchomości znajdującej się w głębi podwórka przy ul. Stalowej 23. Teren się zazieleni – posadzimy tu krzewy oraz dwa drzewa.

KRZEWY I NOWE DRZEWA

Na terenie podwórek posadzimy nowe krzewy gatunków takich jak dereń świdwa, porzeczka alpejska, hortensja, tawuła szara, śnieguliczka, trzmielina Fortune’a, lilaki, tawlina jarzębolistna. Pojawią się również rośliny okrywowe – runianka japońska czy barwinek pospolity. Ponadto będzie można podziwiać żywopłoty z krzewów liściastych (m.in. irga błyszcząca, ligustr pospolity). Posadzimy również 10 nowych drzew, zwiększając tym samym ich liczbę do 31!

Część terenu między podwórkami nie jest w zakresie inwestycji, ponieważ nie należy w całości do miasta.

 

 

Pokaż inne artykuły