Zapraszamy na prezentację koncepcji Skweru przy Kępnej – 29 pażdziernika o godz. 18

Zapraszamy na prezentację koncepcji Skweru – wypracowanej w ramach konsultacji społecznych – między ulicami Kępna, Zamoyskiego i Jagiellońską. Spotkanie odbędzie się 29 października (wtorek) w godz. 18-20 w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7. 

Zmodernizujemy skwer między ulicami Kępna, Zamoyskiego i Jagiellońską. W 2020 r. powstanie tu nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Pragi-Północ. Zgodnie z założeniami zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego „Praskie zielone skwery”, powstanie tam nowy plac zabaw, posadzimy nową roślinność, ustawimy ławki, kosze na śmieci i oświetlenie wału. Poprawimy też ścieżki prowadzące na wał i wyremontujemy znajdujący się na nim chodnik.

Zależy nam, by skwer był miejscem przyjaznym dla wszystkich, a wypracowana koncepcja zagospodarowania uwzględniła różnorodne potrzeby mieszkańców. Dlatego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. We wrześniu i w październiku spotykaliśmy się z mieszkańcami oraz z innymi użytkownikami tej przestrzeni.

Na podstawie wypracowanej koncepcji przystąpimy do prac projektowych – pierwsze prace modernizacyjne zostaną zrealizowane w 2020 r., a o ich postępach będziemy informować za pośrednictwem strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Więcej informacji nt. konsultacji ws. Skweru przy Kępnej znajdziecie na naszej stronie oraz na stronie Konsultacje Społeczne Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Pokaż inne artykuły