Jaki skwer przy Kępnej?

Zmodernizujemy skwer między ulicami Kępna, Zamoyskiego i Jagiellońską. W 2020 r. powstanie tu nowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Pragi-Północ. Zgodnie z założeniami zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego „Praskie zielone skwery”, powstanie tam nowy plac zabaw, posadzimy nową roślinność, ustawimy ławki, kosze na śmieci i oświetlenie wału. Poprawimy też ścieżki prowadzące na wał i wyremontujemy znajdujący się na nim chodnik.

Zależy nam, by skwer był miejscem przyjaznym dla wszystkich, a wypracowana koncepcja zagospodarowania uwzględniła różnorodne potrzeby mieszkańców. Dlatego rozpoczynamy konsultacje społeczne. We wrześniu i w październiku będziemy spotykać się z mieszkańcami oraz z innymi użytkownikami tej przestrzeni. Na zakończenie konsultacji zorganizujemy spotkanie z projektantami, podczas którego przedstawimy i omówimy ostateczną koncepcję zagospodarowania skweru.

Powiedz nam, jak chcesz korzystać ze skweru i co powinno się na nim znaleźć!

Konsultacje trwają od 13 września do 20 października 2019 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

1. Odwiedź nas w namiocie na skwerze, żeby powiedzieć nam o swoich potrzebach związanych ze skwerem, a także dowiedzieć się o możliwościach zmian, jakie możemy tu wprowadzić.

Czekamy na skwerze:

14 września (sobota) w godzinach 11-14
18 września (środa) w godzinach 16-19
16 października (środa) w godzinach 16-19

2. Weź udział w spotkaniach, na których wspólnie zastanowimy się nad potrzebnymi zmianami na skwerze i pomożemy projektantom w opracowaniu wstępnej koncepcji modernizacji skweru.

21 września (sobota) w godzinach 11-14 – warsztaty diagnostyczno-projektowe na skwerze
10 października (czwartek) w godzinach 18-20 – prezentacja wstępnej koncepcji projektowej w Szkole Podstawowej nr 50

3. Od 13 września do 20 października możesz przesłać nam swoje pomysły, opinie i komentarze dotyczące skweru na adres kepna@zzw.waw.pl

4. Przyjdź na spotkanie podsumowujące, podczas którego pokażemy wypracowaną koncepcję.

Spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 50 29 października (wtorek) w godzinach 18-20.

Co stanie się dalej?

Na podstawie wypracowanej koncepcji przystąpimy do prac projektowych – pierwsze prace modernizacyjne zostaną zrealizowane w 2020 roku, a o ich postępach będziemy informować za pośrednictwem strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Przekaż informację o konsultacjach rodzinie i znajomym >>> pobierz plakat! >>>

Pokaż inne artykuły