Pracujemy nad Polityką Ochrony Drzew

Wartość drzew, pielęgnacja i zabezpieczenie roślin podczas inwestycji budowlanych czy imprez to kilka kwestii poruszonych na konferencji „W poszukiwaniu zielonego miasta”, zorganizowanej przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Fundację alter eko. To początek prac nad warszawską Polityką Ochrony Drzew, w której będą spisane standardy opieki miejskiej zieleni.

– Zaczynamy prace nad kompleksową Polityką Ochrony Drzew w Warszawie. Chcemy ustalić jednolite reguły w zarządzaniu drzewostanem całego miasta – naszym zielonym majątkiem. Mówimy tu m.in. o zasadach pielęgnacji, zabezpieczeniach podczas prac budowlanych oraz wprowadzeniu klas ryzyka złamania się drzewa. To pozwoli nam zmniejszyć skalę wycinek, polepszyć opiekę nad sędziwymi roślinami oraz zwiększyć bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Podczas konferencji ponad 200 uczestników mogło wysłuchać wykładów i dyskusji specjalistów zajmujących się zawodowo i naukowo drzewami. Prelegenci mówili m.in. o roli zieleni w mieście, a także o dobrych rozwiązaniach stosowanych przez samorządy w Polsce i za granicą. Cenne uwagi zostaną wykorzystane w warszawskich standardach.

– Wartość drzew w mieście jest nie do przecenienia. Wpływa na jakość życia nas wszystkich. Chcemy skatalogować i opisać zasady przeglądów, które będą mogli wykorzystać opiekunowie drzew. Dzięki tym standardom, będziemy wszyscy mieli pewność, że miejska zieleń jest w odpowiednio monitorowana i pielęgnowana. To kolejny ważny krok w perspektywie rozwoju warszawskiego drzewostanu – przyznał Krzysztof Górnicki, p.o. dyrektora stołecznego Zarządu Zieleni.

Polityka Ochrony Drzew

W tym roku Warszawa wspólnie z naukowcami, dendrologami i arborystami będzie tworzyć narzędzia do monitorowania stanu roślin, metodologię oceny ryzyka złamania czy wywrócenia się drzewa oraz instrukcje interwencji. W dokumencie zostaną także spisane dobre praktyki dla ogrodników oraz architektów krajobrazu. Miasto chce m.in. zminimalizować cięcia tylko do niezbędnych prac pielęgnacyjnych i kształtować koronę już w okresie młodości drzewa. Standardy zabiegów zwiększających statykę roślin – m.in. specjalnych wiązań – zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców, a także uchronią drzewa przed złamaniem czy przedwczesnym uschnięciem. Dodatkowo w Polityce Ochrony Drzew pojawią się wskazówki, jak zabezpieczyć korzenie, pnie i korony podczas miejskich imprez oraz w pobliżu inwestycji budowlanych.

Przed ostatecznym opracowaniem dokumentu eksperci będą konsultować zapisy z przedstawicielami blisko 80 instytucji. Z kolei dla mieszkańców zorganizowane będą warsztaty przyrodnicze, podczas których uczestnicy dowiedzą się, dlaczego rośliny są cenne zarówno dla zdrowia i środowiska. Projekt realizuje m.st. Warszawa wraz z Fundacją alter eko.

Wiem o wycince

Dla spójnej Polityki Ochrony Drzew niezbędna jest kompletna baza zieleni informująca o stanie każdego dojrzałego drzewa w miejskiej przestrzeni W tym celu powstaje Mapa Koron Drzew oraz aktualizacja inwentaryzacji drzew. Dzięki otwartej polityce informacyjnej o planowanych wycinkach – takiej jak w serwisie informacyjnym Wiem o Wycince (WoW) – warszawiacy mogą sprawdzić, dlaczego niektóre rośliny muszą zostać usunięte.

– Pracujemy nad jednolitym portalem WoW dla całego miasta. Obecnie wnioski o usunięcie drzewa zbiera kilkanaście miejskich instytucji. Zmapowaliśmy już potrzeby i mamy propozycję stworzenia cyfrowej bazy wycinek, dlatego spotykamy się z przedstawicielami dzielnic – zrelacjonowała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Pilotaż otwartej bazy wycinek zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych tygodni, a pod koniec roku dane z całej stolicy będą dostępne w warszawskim serwisie mapowym. Więcej informacji na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Relację wideo z konferencji „W poszukiwaniu zielonego miasta – jak kształtować politykę ochrony drzew?” można obejrzeć tutaj.

Pokaż inne artykuły