Wiosenne warsztaty w Pawilonie Edukacyjnym "Kamień"

Program „W koronach miasta” dostępny dla placówek edukacyjnych

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozszerza projekt „W koronach miasta” o działania edukacyjne dla najmłodszych. Grupą docelową wiosennej odsłony spotkań edukacyjnych będą przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. Przygotowany dla nich cykl warsztatów potrwa od kwietnia do czerwca.

Od kilku lat zauważamy, że w związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi mieszkańcy przywiązują coraz większą wagę do roli drzew w mieście. Zarówno do tych rosnących na podwórzach i w ogródkach warszawiaków, jak i tych obecnych w przestrzeni miejskiej.

Program „W koronach miasta” stworzyliśmy w 2019 r. po to, aby edukować mieszkańców w zakresie tematyki miejskich drzew i przyrody. Podstawowym działaniem jest szerzenie wiedzy na temat roli drzew w Warszawie oraz ich wpływu na życie mieszkańców – w tym pożytków i zagrożeń płynących z ich obecności w przestrzeni miejskiej.

Spotkania w ramach projektu „W Koronach miasta”

Do tej pory w ramach programu zaprosiliśmy mieszkańców na cykl filmów i spacerów dendrologicznych po warszawskich parkach oraz wydaliśmy serię publikacji. W tym roku rozszerzamy działalność, kierując ofertę edukacyjną do placówek szkolnych i przedszkolnych. Na wiosnę zaplanowaliśmy 19 warsztatów dla dzieci z placówek edukacyjnych i grę terenową dla wszystkich mieszkańców.

Pawilon Edukacyjny „Kamień” na warszawskim Golędzinowie będzie gościć dzieci z całej Warszawy, m.in. z placówek oświatowych będących laureatami konkursów „Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli” oraz „Szkoła bioróżnorodności”. W programie znajdą się m.in. warsztaty dendrologiczne oraz spotkania poświęcone nadwiślańskiej faunie – przede wszystkim ptakom. Zajęcia formą i treścią będą dostosowane do grup wiekowych.

Program „W koronach drzew” będzie kontynuowany jesienią. Na ten czas zaplanowaliśmy specjalne spotkania i spacery dla seniorów, weekendowe działania edukacyjne, a także kreatywne oraz relaksacyjne zajęcia związane z nadwiślańską przyrodą.

Pawilon Edukacyjny „Kamień” działa przez cały rok i zaprasza wszystkich warszawiaków!

Pokaż inne artykuły