Warszawiacy rozumieją, że zieleń musimy chronić. Podsumowanie naszego projektu

W Warszawie zieleń jest dewastowana. Najczęściej odpowiedzialni są za to kierowcy zostawiający pojazdy w miejscach zdecydowanie do tego nieprzeznaczonych – na trawnikach, pod drzewami (czyli na korzeniach), taranując krzewy. Inni uczestnicy ruchu też nie są bez winy, choć szkody przez nich wyrządzane są nieporównywalnie mniejsze.

By poradzić sobie z problemem, zaprosiliśmy do współpracy Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz cooperativa studio. Połączone siły miejskiej instytucji, badaczy i projektantów miały stworzyć dogodne warunki do opracowania nowych rozwiązań, które pomogą w ograniczeniu problemu dewastowania zieleni. Kluczowym elementem interdyscyplinarnego procesu były prowadzone na wszystkich etapach rozmowy z mieszkańcami (w tym kierowcami), przedstawicielami urzędów, ekspertami, miejskimi aktywistami. W ich efekcie przygotowane zostały prototypy rozwiązań, które następnie testowane były w przestrzeni miasta.

W ramach projektu „Szanuj Zieleń” (maj-listopad 2018 r.) przeprowadziliśmy m.in. sondę uliczną, warsztaty i ankiety, z których wynika, że warszawiacy rozumieją i popierają konieczność ochrony zieleni miejskiej. Wiele osób uważa, że fizyczne wygrodzenia są konieczne, dopóki nie zwiększy się świadomość na temat szkód, jakie wyrządzają zieleni.

Po wnikliwej analizie informacji zwrotnych płynących od mieszkańców, urzędników i ekspertów oraz po przetestowaniu części rozwiązań w formie prototypów (np. nowy wzór płotka i ograniczniki umieszczane w misach drzew czy podwyższony krawężnik montowany między trawnikami a miejscami parkingowymi) Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podjął decyzję o realizacji kilku projektów. Ze szczegółami można zapoznać się w raporcie.

Raport „Szanuj Zieleń”

Pokaż inne artykuły