Spotkanie z mieszkańcami na temat zagospodarowania zieleni przed Barem Sady

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zagospodarowania skweru przed Barem Sady.

W trakcie II etapu konsultacji społecznych dotyczących zazieleniania ulic Żoliborza, zgłoszona została potrzeba szczegółowego przedstawienia mieszkańcom rozwiązań dotyczących obszaru skrzyżowania ulic Broniewskiego i Krasińskiego oraz otoczenia Baru Sady. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną propozycje zagospodarowania zieleni dla tego terenu.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 27 czerwca, w godz. 17.00 – 19.30 w Pawilonie Kulturalnym ul. Sady Żoliborskie 4.

http://www.zoliborz.org.pl/miejsce-aktywnosci-lokalnej-mal-na-zoliborzu.html

Dzięki programowi #zieloneulice zazieleni się kilkadziesiąt głównych ulic Warszawy. Już tej jesieni posadzimy nowe drzewa w miejscach wskazanych przez mieszkańców jako najbardziej potrzebujących większej ilości zieleni.

Koncepcje szczegółowe obszaru skrzyżowania ulic Broniewskiego i Krasińskiego oraz otoczenia Baru Sady można znaleźć pod linkiem https://zzw.waw.pl/2018/03/20/zazielenmy-ulice-zoliborza/?b=37

Jednostka odpowiedzialna: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
Pokaż inne artykuły