Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”

Share

Publikujemy pierwsze koncepcje „Zielonych Ulic”. Planowane zmiany to wieloletni proces podzielony na etapy, ale pierwsze drzewa zostały już zasadzone. W planach są też m.in. parki linearne,  „ogrody deszczowe” oraz elementy małej architektury. Co jeszcze się zmieni? Dowiesz się tego z raportów z konsultacji i z ostatecznych koncepcji. Dziękujemy za udział w konsultacjach!

Celem  zainicjowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa projektu „Zielone Ulice” jest zmiana oblicza największych  stołecznych arterii. Architekci krajobrazu, wyłonieni zgodnie z procedurami przetargowymi przez Zarząd Zieleni, wspólnie z mieszkańcami i jednostkami miejskimi opracowują koncepcje zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż kilkudziesięciu ulic.

Projekt „Zielone Ulice” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko tereny pasów drogowych,  lecz również znacznie szerzej rozumiane wnętrza uliczne oraz powiązane z nimi tereny zieleni. Celem projektu jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie analizy obecnego sposobu zagospodarowania ulic oraz zebranie informacji o planowanych w ich obszarze inwestycjach. Kolejnym krokiem jest  zebranie potrzeb użytkowników tych przestrzeni w ramach bezpośrednich spotkań z użytkownikami. Na podstawie  zgromadzonych wytycznych i uwag powstają  kompleksowe koncepcje nowego obrazu ulic. Uwzględniają one niezbędne przebudowy mające służyć podniesieniu jakości przestrzeni, wzmocnieniu funkcji istniejących nasadzeń i ukształtowaniu nowych, bogatszych układów zieleni miejskiej.

W ramach diagnozowania i projektowania zmian na wybranych ulicach Warszawy do współpracy zaproszono mieszkańców projektowanych okolic.

W ramach projektu „Zielone Ulice”, w dialogu z mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt projektów koncepcyjnych. Realizacja przekształceń  poszczególnych ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie wieloletnim procesem podzielonym na etapy.

Więcej o procesie konsultacji można przeczytać pod linkiem: OPIS PROCESU KONSULTACJI

 

W projekcie „Zielone Ulice”  obecnie opracowywane są koncepcje ulic: A. Branickiego, Wł. Broniewskiego, T. Chałubińskiego, Czołowa, P. Gintrowskiego, A. Hlonda, Jagiellońska,  Jana Pawła II, J. Kasprowicza, Z. Krasińskiego, St. Maczka, A. Madalińskiego, Marywilska, Marszałkowska, A. Mickiewicza, J. Mehoffera, Modlińska, Myśliborska, Ostrobramska, Połczyńska, Pułkowa, Puławska, Przyczółkowa, Radiowa, Radzymińska,  Raszyńska, J. Rudnickiego, Słowackiego, al. „Solidarności”, Strumykowa, Szeligowska, Świderska, Targowa, Towarowa, Wał Miedzeszyński, Wiertnicza, al. Rzeczpospolitej, al. Wilanowska, al. Wojska Polskiego, al. Zjednoczenia

Opracowane koncepcje ulic:

 • Radiowa:

RAPORT RADIOWA załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

szczegółowe opracowanie koncepcji:

Radiowa: opis koncepcji

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. gen. W. Urbanowicza a ul. Himalajską (Arkusz 1)

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Himalajską a ul. Powstańców śląskich (Arkusz 2)

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. R. Bailly (Arkusz3)

Radiowa: wizualizacja 1

Radiowa: wizualizacja 2

Radiowa: wizualizacja 3

Radiowa: przekroje

 • Połczyńska (z fragmentem Szeligowskiej):

RAPORT POŁCZYŃSKA I SZELIGOWSKA+ załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Połczyńska: opis koncepcji

Połczyńska: fragment od ul. Powstańców Śląskich do torów (Arkusz 5)

Połczyńska: fragment od ul. Powstańców Śląskich do okolic ul. Tkaczy (Arkusz 4)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Lustrzanej do ul. Lazurowej (Arkusz 3)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Lazurowej do okolic ul. Sochaczewskiej (Arkusz 2)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Sochaczewskiej do granic miasta (Arkusz 1)

Połczyńska: fragment ul. Szeligowska (Arkusz 6)

Połczyńska: wizualizacja 1

Połczyńska: wizualizacja 2

Połczyńska: przekroje

 • Puławska

Projekt koncepcyjny – broszura

załącznik: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Opis – projekt koncepcyjny 

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 1

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 2

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 3

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 4

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 5

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 6

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 7

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 8

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 9

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 10

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 11

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 12

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 13

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 14

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 15

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 16

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 17

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 18

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 19

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 20

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 21

 

 • Pułkowa

Raport – Pułkowa 

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 1

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 2

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 3

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 4

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 5

Pulkowa_konc_3_wizualizacje_01

Pulkowa_konc_3_wizualizacje_02

Pulkowa_konc_3_wizualizacje_03

Pulkowa_konc_4_przekroje

 

 • Marszałkowska

ul.Marszałkowska_1 z 6

ul.Marszałkowska_2 z 6

ul.Marszałkowska_3 z 6

ul.Marszałkowska_4 z 6

ul.Marszałkowska_5 z 6

ul.Marszałkowska_6 z 6

 

 • Broniewskiego-Krasińskiego

ul.Broniewskiego 1z12

ul.Broniewskiego 2z12

ul.Broniewskiego 3z12

ul.Broniewskiego 4z12

ul.Broniewskiego 5z12

ul.Broniewskiego 6z12

ul.Broniewskiego 7z12

ul.Broniewskiego 8z12

ul.Broniewskiego 9z12

ul.Broniewskiego 10z12

ul.Broniewskiego 11z12

ul.Broniewskiego 12z12

 

 • Jagiellońska

ul.Jagiellońska 1z12

ul.Jagiellońska 2z12

ul.Jagiellońska 3z12

ul.Jagiellońska 4z12

ul.Jagiellońska 5z12

ul.Jagiellońska 6z12

ul.Jagiellońska 7z12

ul.Jagiellońska 8z12

ul.Jagiellońska 9z12

ul.Jagiellońska 10z12

ul.Jagiellońska 11z12

ul.Jagiellońska 12z12

 

 • Maczka-Rudnickiego

ul.Maczka-Rudnickiego 1z3

ul.Maczka-Rudnickiego 2z3

ul.Maczka-Rudnickiego 3z3

 

 • Madalińskiego

ul.Madalińskiego 1z11

ul.Madalińskiego 2z11

ul.Madalińskiego 3z11

ul.Madalińskiego 4z11

ul.Madalińskiego 5z11

ul.Madalińskiego 6z11

ul.Madalińskiego 7z11

ul.Madalińskiego 8z11

ul.Madalińskiego 9z11

ul.Madalińskiego 10z11

ul.Madalińskiego 11z11

 

 • Narbutta

ul.Narbutta 1z12

ul.Narbutta 2z12

ul.Narbutta 3z12

ul.Narbutta 4z12

ul.Narbutta 5z12

ul.Narbutta 6z12

ul.Narbutta 7z12

ul.Narbutta 8z12

ul.Narbutta 9z12

ul.Narbutta 10z12

ul.Narbutta 11z12

ul.Narbutta 12z12

 

 • Ostrobramska

ul.Ostrobramska 1z3

ul.Ostrobramska 2z3

ul.Ostrobramska 3z3

 

 • Raszyńska

ul.Raszyńska 1z2

ul.Raszyńska 2z2

 

 • Targowa

ul.Targowa 1z4

ul.Targowa 2z4

ul.Targowa 3z4

ul.Targowa 4z4

 

 • Wał Miedzeszyński

ul.Wał Miedzeszyński 1z8

ul.Wał Miedzeszyński 2z8

ul.Wał Miedzeszyński 3z8

ul.Wał Miedzeszyński 4z8

ul.Wał Miedzeszyński 5z8

ul.Wał Miedzeszyński 6z8

ul.Wał Miedzeszyński 7z8

ul.Wał Miedzeszyński 8z8

 

Prace projektowe nad pozostałymi koncepcjami jeszcze trwają. Gotowe koncepcje będą sukcesywnie umieszczane na stronie. Przewidywany termin zakończenia prac nad raportami to Sierpień 2019 roku.

Pokaż inne artykuły