Jaka ulica Narbutta? Podsumowanie konsultacji

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, współpracy z Zarządem Dzielnicy Mokotów oraz wytycznymi jednostek miejskich zespół projektowy działający na zlecenie Zarządu Zieleni opracował w ramach Projektu Zielone Ulice koncepcję aranżacji zieleni w ul. Narbutta oraz na Skwerze im. A. Słonimskiego.

Uczestnicy konsultacji oczekujący zmian w zagospodarowaniu ulicy wskazywali na dwa główne zagadnienia – potrzebę poprawy jakości i częstotliwości opieki nad zielenią oraz złożoną sytuację parkingową, wymagającą uporządkowania.

Koncepcja w kompleksowy sposób odpowiedziała na zgłaszane postulaty poprzez zwiększenie zarówno ilości zieleni w pasie drogowym ulicy jak i zaproponowanie przejrzystych układów miejsc postojowych wyznaczonych zgodnie z przepisami, wprowadzających ład i umożliwiających kształtowanie regularnych nasadzeń drzew, mających pozytywny wpływ na miejski klimat i odbiór tej przestrzeni. Koncepcja odniosła się również do postulatu zwiększenia dostępności i usprawnienia komunikacji pieszej, poprzez zwiększenie dostępnej szerokości chodników i oddzielenie spacerujących użytkowników od ruchu w ulicy nasadzeniami zieleni niskiej wszędzie tam, gdzie było to możliwe.

W ramach przejęcia przez Zarząd Zieleni opieki nas Skwerem w ramach bieżącej pielęgnacji uwzględnione zostaną postulaty dotyczące utrzymania porządku, natomiast w ramach koncepcji wzbogacono program skweru, uczytelniono i podkreślono główną oś oraz zaproponowano przeniesienie i zmodernizowanie wybiegu dla psów w rejon gimnazjum nr 2. Kolejnym etapem prac nad ul. Narbutta w ramach Projektu Zielone Ulice jest zamówienie uszczegóławiających koncepcję projektów budowlano-wykonawczych, a następnie ich uzgodnienie z biurami i jednostkami miejskimi oraz zarządcami sieci infrastruktury technicznej i skierowanie do realizacji. Prace projektowe w tym zakresie będą prowadzone w 2019 r. Ze szczegółami rozwiązań koncepcji można zapoznać się w załączonych powyżej materiałach.

W zakresie zadań Dzielnicy Mokotów

Po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych „Jaka ulica Narbutta?”, opierając się na zebranych opiniach Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy opracował projekt przebudowy ul. Narbutta na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Kazimierzowskiej. W związku z decyzją z dnia 16 stycznia 2019 r. na przebudowę sieci ciepłowniczej przez Veolia Energia oraz pismem MPWiK S.A z dnia 8 stycznia 2019r. dotyczycącym przebudowy przewodu wodociągowego zlokalizowanego po południowej stronie ul. Narbutta (od ul. Kazimierzowskiej do numeru 55/57), którego realizacja przewidziana jest w 2021 roku, przebudowa ul. Narbutta na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do al. Niepodległości nastąpi po zakończeniu ww. prac i po uzyskaniu środków finansowych na tę inwestycję.

Urząd Dzielnicy Mokotów, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem prac, poinformuje mieszkańców ul. Narbutta o utrudnieniach poprzez Administratorów/Zarządców Nieruchomości.
Szczegółowych informacji w sprawie przebudowy ul. Narbutta (na odcinku od al. Niepodległości do ul. Kazimierzowskiej) udziela: Wydział Inwestycji i Infrastruktury, Pani Katarzyna Kazubek tel. 22 44 36 724, kkazubek@um.warszawa.pl.

Raport z konsultacji społecznych pn. „Jaka ulica Narbutta?” został przesłany do odpowiednich komórek/jednostek Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zawarte w ww. raporcie wnioski oraz sugestie mieszkańców będą analizowane pod kątem ewentualnej ich realizacji, po sprawdzeniu możliwości formalnych, technicznych oraz finansowych.

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych.

1.1_Rzut_-_odcinek_Boboli_-_Niepodległości_1_500

1.2_Rzut_-_Skwer_Słonimskiego_1_500

1.3_Rzut_-_odcinek_Kazimierzowska_-_Puławska_1_500

2.1_Przekrój_A-A_-_odcinek_Boboli_-_Niepodległości_1_100

2.2_Przekrój_B-B_-_Skwer_Słonimskiego_1_200

2.3_Przekrój_C-C_-_odcinek_Kazimierzowska_Puławska_1_100

 

Pokaż inne artykuły