ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa

ZZW

Share
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy powołaną Uchwałą nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”

Zarządem Zieleni m.st. Warszawy kieruje Dyrektor powoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy. Realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Dyrektorka Zarządu Zieleni – Monika Gołębiewska-Kozakiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni – Kamila Nowocin

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju – Olga Rosłoń-Skalińska

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych – Barbara Dudzik – Szelągowska

Główny Księgowy – Jolanta Witkowska

ZZW działa na podstawie:

1) przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) Uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”,
3) statutu,
4) innych przepisów prawa.

Dane kontaktowe ZZW
    Dyrektorka Zarządu Zieleni Monika Gołębiewska-Kozakiewicz Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni Kamila Nowocin Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i...
Zadania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
ZZW zgodnie z brzmieniem statutu wykonuje zadania względem: 1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, którymi gospodaru...
Struktura
...

Pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy znajduje się ok 1300 ha zieleni przyulicznej przy ulicach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także warszawskie parki. M.in. są to: Ujazdowski, Skaryszewski, Praski, Ogród Saski, Pole Mokotowskie, Fosa i Stoki Cytadeli, Ogród Krasińskich, Park Mirowski, Agrykola, Marszałka Rydza-Śmigłego, Romualda Traugutta, Kazimierzowski, Karola Beyera, Park przy ul. Ludnej oraz skwery. Pełna lista dostępna TUTAJ

Share