Żoliborz – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  Bulwar Religi Bulwar Religi link do mapy

link do zdjęcia

 1. wierzba zamierająca, połamana
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w lutym 2018
 2. wydano Decyzję Nr 271/2018/PE-ZD-II na usunięcie drzewa
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 2. Bulwar Religi  Bulwar Religi  link do mapy

link do zdjęcia

 

2 topole usuwane ze względów bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w lutym 2018