Regulamin konkursu z dnia 23.11.2023 r. | Zielona Akademia „ZA-SIEW”