Zielona Akademia „ZA-SIEW”

Rozstrzygnęliśmy konkurs Zielona Akademia – Studenckie Inicjatywy Ekologicznej Warszawy „ZA-SIEW”!

Komisja konkursowa wyłoniła 3 projekty, doceniając je za wysoki poziom merytoryczny, kreatywność i staranność wykonania.
Więcej informacji: https://zzw.waw.pl/2024/01/16/rozstrzygnelismy-konkurs-zielona-akademia-studenckie-inicjatywy-ekologicznej-warszawy-za-siew/

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wraz z InPost Green City zapraszają osoby studiujące z warszawskich uczelni do programu Zielona Akademia – Studenckie Inicjatywy Ekologicznej Warszawy „ZA-SIEW”.

Jeżeli:

 • chcesz zbadać, co żyje w naszych parkach lub jakie rośliny najlepiej sobie radzą ze skutkami zmian klimatu,
 • masz pomysł na wykorzystanie deszczówki lub zieleń miejską,
 • ciekawi Cię jak mieszkańcy korzystają z terenów zieleni,
 • lub masz inne pomysły związane z adaptacją miasta do zmian klimatu, różnorodnością biologiczną czy usługami ekosystemowymi,

zbierz zespół 2-4 osób i zgłoście się do programu ZA-SIEW! Będziecie mogli przeprowadzić zaplanowane badanie lub opracować koncepcję zaproponowanego przez Was rozwiązania dla miasta. Na każdego członka zespołu, którego pomysł wybierze komisja konkursowa czeka 8 000 zł!

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Za-siew”. 

Na Wasze pomysły czekamy do 22 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie. 

Ważne: W trakcie realizacji zgłoszonych pomysłów będziecie potrzebować eksperta – opiekuna merytorycznego projektu. Możecie sami zaproponować taką osobę już w momencie zgłoszenia pomysłu lub to my pomożemy Wam ją znaleźć.

Na co zwrócić uwagę szykując zgłoszenie?

 • Sprawdź czy teren, którego dotyczy Twój projekt jest w zarządzaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (możesz to zrobić na mapie zaznaczając „zarządcy terenów zieleni” w menu po lewej stronie, lub napisz do nas na adres zasiew@zzw.waw.pl)
 • Upewnij się, że Twój projekt wpisuje się w zadania statutowe ZZW, Strategię Warszawa 2030 oraz Zieloną Wizję Warszawy.

Za co możecie otrzymać dodatkowe punkty?

 • Za interdyscyplinarne podejście do podejmowanych tematów – najlepiej, jeśli Twój zespół będzie się składał z reprezentantów 2 lub więcej wydziałów i/lub uczelni.
 • Za pomysły dotyczące terenów skarpy warszawskiej na odcinku śródmiejskim lub objętych projektami nakierowanymi na zachowanie i rozwój różnorodności biologicznej realizowanymi przez ZZW, bądź warszawskiej miejskiej wyspy ciepła.

Co po zgłoszeniu pomysłu?

 • Do 15 stycznia 2024 r. komisja konkursowa wybierze najlepsze pomysły
 • Z ich autorami uzgodnimy ostateczny kształt realizacji projektów badawczych lub prowadzących do wypracowania rozwiązań i podpiszemy umowy cywilnoprawne dotyczące sformułowania planu realizacji projektu – przewidujemy wynagrodzenie po 2000 zł brutto na osobę
 • Na podstawie planów zrealizowane będą projekty badawcze lub opracowania dotyczące rozwiązań – wynagrodzenie za ten etap to 6000 zł brutto dla każdego członka zespołu! Będziecie na to mieć 6-7 miesięcy.
 • Oprócz Waszego wynagrodzenia sfinansujemy inne koszty Waszych projektów.

Powodzenia!

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu „Za-siew” z dnia 23.11.2023 r. 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Za-siew”.