Korzyści z zieleni w mieście

Jakie korzyści przynosi zieleń w mieście?

Właściwie utrzymywana i pielęgnowana oraz rozwijana zieleń miejska przynosi wiele korzyści dla różnych interesariuszy.

Przede wszystkim podnosi jakość życia mieszkańców i to w wielu wymiarach.

Zieleń miejska przyczynia się do poprawy stanu zdrowia, pochłaniając zanieczyszczenia obecne w powietrzu, którym oddychamy. Dotyczy to tworzących smog pyłów zawieszonych, w tym tych najdrobniejszych, które przez płuca trafiają nawet do krwioobiegu, wyrządzając szkody naszym organizmom, a także wielu toksycznych substancji, wyłapywanych przez zielone części roślin. Efektem jest czystsze powietrze, którym możemy oddychać. Zieleń to także absorpcja dwutlenku węgla, jednego z głównych winowajców, przyczyniających się do ocieplania klimatu. Nie całą emisję CO2 możemy wyeliminować (choć próbować warto), za to część z niej możemy kompensować nasadzeniami roślin.

Zieleń to także adaptacja do zmian klimatu. Zapobiega i ogranicza zjawisko miejskiej wyspy ciepła, przyczyniając się do obniżenia temperatury wokół odpowiednio dobranych roślin. Pozwala także radzić sobie lepiej z suszą oraz skutkami deszczy nawalnych, które coraz częściej obserwujemy w naszym rejonie – poprzez efekt retencjonowania wody w roślinach. Szczególną rolę ma tu zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej, odpowiednio dobrane nasadzenia, a także ogrody deszczowe, które gromadzą wodę ze szczególnie intensywnych opadów.

Zieleń przynosi też korzyści psychiczne, obcowanie z dobrze zakomponowaną zielenią łagodzi stres i przyczynia się do ograniczenia zaburzeń. Ma to również przełożenie na estetykę otoczenia w którym przebywamy – piękno właściwie dobranych nasadzeń ma wpływ na ogólny dobrostan człowieka, a nawet na wzrost kreatywności pracowników. Obecność roślin ma też wpływ na subiektywnie odbierane natężenie hałasu i innych niekorzystnych bodźców z otoczenia.

Warto także wspomnieć, że pozytywne aspekty zieleni miejskiej mają też bezpośrednie przełożenie na wymierne finansowo efekty rynkowe – wartość nieruchomości położonych w bardziej zielonym otoczeniu jest statystycznie wyższa od analogicznych miejsc pozbawionych zieleni.

Także inni niż ludzcy mieszkańcy miasta korzystają na dobrze urządzonej zieleni miejskiej. Ma ona bowiem olbrzymi wpływ na różnorodność biologiczną – odpowiednio dobrane gatunki roślin przyczyniają się do tworzenia warunków do życia dla licznych gatunków np. dzikich zapylaczy, ptaków, czy cennych przyrodniczo ssaków żyjących w miastach.

Można powiedzieć, że właściwie dobrana i pielęgnowana zieleń w mieście, finansowana przez biznes, ma pozytywny wpływ właściwie na każdy element rozwinięcia skrótu ESG. Korzyści środowiskowe są najłatwiejsze do zidentyfikowania, ale taka zieleń ma także dobry wpływ na otoczenie społeczne i dobrostan osób przebywających w jej otoczeniu, a w pewnym sensie nawet na ład korporacyjny, stanowiąc przejaw uwzględnienia potrzeb różnych interesariuszy firm.