FAQ

Chcesz wiedzieć więcej o Zielonym Funduszu dla Warszawy? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Jak mogę rozwijać miejską zieleń w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy?

W ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy możesz zaangażować się w zieloną transformację stolicy poprzez:

  • pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zieleni w stołecznych parkach, na skwerach i zieleńcach,
  • nasadzenia nowej roślinności we wspólnie ustalonych lokalizacjach,
  • finansowanie małej architektury lub wsparcie finansowe remontów parków,
  • inwentaryzacje przyrodnicze zwiększające różnorodność biologiczną,
  • rozwój zrównoważonego gospodarowania wodami w mieście,
  • projekty szyte na miarę – czekamy na Twoje propozycje!

Kto odpowiada za realizację działań w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy?

Jednostką odpowiedzialną za realizacje działań w ramach Funduszu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Ile kosztuje posadzenie drzewa?

Koszt pojedynczego drzewa wraz z 3-letnią pielęgnacją to ok. 2500 – 3000 zł. Kwota jest zależna od gatunku, wielkości drzewa i lokalizacji nasadzenia.

Jakie są parametry sadzonych drzew?

Minimalny obwód sadzonych przez nas drzew to ok. 16-18 cm, a wysokość to 2,5-3 m. Są to więc relatywnie duże drzewa, a takie parametry pozwalają osiągnąć w możliwie niedługim czasie efekty środowiskowe.

Kiedy prowadzone są nasadzenia?

Większość nasadzeń dokonywana jest w dwóch okresach: jesienią i wiosną. Szczególnie dotyczy to drzew i krzewów. Darczyńcy, którzy chcieliby sfinansować nasadzenia wiosenne, powinni przekazać kwotę darowizny do końca stycznia. Natomiast darczyńcy, którzy chcieliby sfinansować nasadzenia jesienne, powinni przekazać środki do końca września. Wpłata darowizny następuje po wcześniejszym zawarciu umowy.

Czy możliwe jest zaangażowanie pracowników firmy w wolontariat w ramach Zielonego Funduszu?

Wolontariat w ramach Zielonego Funduszu zazwyczaj związany jest bezpośrednio z finansowanym działaniem. Jeżeli chodzi o działania wolontaryjne niezwiązane z działaniem realizowanym w ramach Funduszu, zachęcamy do kontaktu pod adresem: wolontariat@zzw.waw.pl

Jaki jest sposób przekazania środków?

Firma lub osoba przystępująca do Zielonego Funduszu podpisuje umowę darowizny z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. Umowa określa m.in. kwotę darowizny, jej cel, termin, sposób dokonania wpłaty środków oraz przewidywany termin realizacji działania. Po podpisaniu umowy darczyńca przekazuje pieniądze na wskazane konto, a następnie Zarząd Zieleni realizuje ustalone zadanie.

Jaka jest minimalna kwota darowizny w ramach Zielonego Funduszu?

Minimalna kwota darowizny to 100 zł, jednak o wyborze konkretnego działania na jaki przeznaczone będą środki, darczyńca może decydować dopiero powyżej kwoty 5 000 zł.

Czy środki mogą być wydane na inne cele niż zieleń?

Tak. Mogą to być np. elementy małej architektury związane z terenami zieleni czy remonty nawierzchni i infrastruktury w parkach.

Czy za przekazanie darowizny na Zielony Fundusz dla Warszawy przysługuje mi jakiś tytuł?

Tak, darczyńca wpłacający darowiznę w kwocie:

  • od 5 000 zł do 99 999,99 zł otrzymuje tytuł Partnera Zielonego Funduszu dla Warszawy,
  • od 100 000 zł do 499 999 zł otrzymuje tytuł Partnera Kluczowego Zielonego Funduszu dla Warszawy,
  • powyżej 500 000 zł otrzymuje tytuł Partnera Głównego Zielonego Funduszu dla Warszawy.

Czy w miejscu sfinansowanych nasadzeń, np. drzew możemy umieścić tablicę promującą naszą firmę?

Staramy się unikać przesadnego „obrandowania” nasadzeń. Oprócz wymiaru estetycznego, spotyka się to też z negatywnym przyjęciem ze strony mieszkańców. Przyjętą w naszej dotychczasowej praktyce formą informowania o sfinansowaniu drzew przez konkretnego darczyńcę w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy są etykiety umieszczane na palikach podtrzymujących zasadzone drzewo.

W jaki sposób ZZW informuje o współpracy w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy?

Naszym darczyńcom proponujemy wspólną akcję informacyjną w mediach społecznościowych (mamy spore zasięgi i pozytywny odbiór). Dodatkowo, w aktualnościach na naszej stronie internetowej publikujemy dedykowany artykuł oraz umieszczamy logo darczyńcy w zakładce Zielony Fundusz. Sposób komunikowania współpracy ustalamy bezpośrednio z darczyńcą po podpisaniu umowy.