ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin

Różnorodność biologiczna

1. Różnorodność biologiczna w mieście

Różnorodność biologiczna to my sami i wszystkie inne formy życia, które nas otaczają. To różnorodność gatunków (także genetyczna w ich obrębie) oraz ekosystemów.

Jako jednostka odpowiedzialna za zieleń w mieście staramy się nie tylko przeciwdziałać zmniejszaniu różnorodności biologicznej, ale także ją zwiększać. Dołącz do nas, finansując następujące działania:

  • Inwentaryzacje przyrodnicze, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy o gatunkach zamieszkujących poszczególne parki i skwery Warszawy. Można sfinansować np. inwentaryzację ptaków, ssaków (lub tylko nietoperzy), owadów, zbiorowisk roślinnych. Dzięki takim inwentaryzacjom będziemy w mogli monitorować stan przyrody i prowadzić odpowiednie działania ochronne.
  • Realizacja projektów ogrodów na szkolnych podwórkach w ramach programu „Szkolne Mury dla Natury”. W projektach, które powstają przy udziale uczniów i pracowników szkoły staramy się godzić ze sobą potrzeby szkolnej społeczności oraz ochronę przyrody. Program ma zachęcić młodzież do przebywania na świeżym powietrzu, stworzyć warunki do obserwacji przyrody i poznawania zjawisk w niej zachodzących.

Dlaczego to takie ważne?

Postępująca urbanizacja, zmiany klimatyczne, wycinanie starych, dziuplastych drzew, zanieczyszczenie powietrza, wprowadzanie do środowiska nadmiernej ilości roślin obcego pochodzenia (w szczególności roślin inwazyjnych) oraz moda na równo przystrzyżone trawniki i tuje przyczyniają się do zmniejszania różnorodności biologicznej na każdym poziomie.

Rośliny, grzyby, porosty, owady, płazy, gady, ptaki oraz ssaki zamieszkują gęsto zaludnione obszary Warszawy. Żywe organizmy wykonują na rzecz jej mieszkańców wiele niezwykle pożytecznych prac. Rośliny wytwarzają tlen, którym oddychamy, obniżają temperaturę i zwiększają wilgotność otoczenia. Przebywanie w ich otoczeniu poprawia nam nastrój i koncentrację. Grzyby, owady i bakterie rozkładają materię organiczną. Tym samym oczyszczają nasze otoczenie, tworząc próchnicę – ważny składnik gleby. Płazy, ptaki i nietoperze zjadają niezliczone ilości owadów, w tym uciążliwe komary. Organizmy żywe są też wdzięcznym obiektem do obserwacji.

Formularz przystąpienia do Programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”