Zagospodarowanie przestrzeni

Równie ważna jest przestrzeń miejska i jej zagospodarowanie. Możesz w wybranym przez siebie parku lub innym terenie zieleni uczestniczyć w kosztach wymiany nieprzepuszczalnych powierzchni, np. betonowych alejek na nowe, stworzone  z nawierzchni mineralnej i przepuszczanej. Taka nawierzchnia umożliwia przenikanie wody ze spływu powierzchniowego do gruntu. Ułatwiają to znajdujące się w niej otwory lub porowaty materiał, z którego została wykonana. Istnieje wiele rodzajów nawierzchni przepuszczalnych, a ich konstrukcja różni się znacząco w zależności od planowanego zastosowania. Możesz także wziąć udział w przywracaniu dawnej świetności parków i innych obiektów użytkowych poprzez odnawianie alejek, schodów, fontann, oświetlenia oraz innych prac konserwatorsko-remontowych.

Formularz przystąpienia do Programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”