Drzewa

Drzewa można sadzić na wiosnę lub jesienią. Sadzone przez nas rośliny mają na wysokości 1 m minimalny obwód pnia pomiędzy 16-18 cm. Wszystkie sadzone przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rośliny muszą być prawidłowo uformowane z prostym pniem, równomiernie ukształtowaną koroną i bryłą korzeniową. Muszą zachowywać pokrój charakterystyczny dla danego gatunku oraz odmiany. Wszystkie sadzone drzewa są stabilizowane za pomocą drewnianego opalikowania, które zabezpiecza roślinę przed silnym wiatrem czy uszkodzeniami mechanicznymi w dolnej części pnia. Na opalikowaniu umieszczana jest metryczka, na której znajdują się następujące informacje: gatunek, termin sadzenia, firma opiekująca się rośliną. Możliwe jest także umieszczenie oddzielnej metryczki z informacją, że dane drzewo jest posadzone w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy przez konkretną firmę. Wszystkie umowy dotyczące sadzenia drzew w ramach ZFdW zawierane są na okres co najmniej 3 lat wraz z opieką pielęgnacyjną. Oznacza to, że w tym czasie drzewo jest regularnie podlewane (za wyjątkiem wilgotnego lub mroźnego okresu zimowego), formowane, a w przypadku uschnięcia lub nieodwracalnych uszkodzeń – wymieniane na nowe.

Formularz przystąpienia do Programu „Zielony Fundusz dla Warszawy”