Adopcje terenów zieleni

Warszawa jest zielonym miastem. Pod naszą opieką znajdują się 32 parki, 74 skwery i zieleńce oraz ponad 1000 ha zieleni wzdłuż głównych ulic. Zarządzamy także siecią wodną miasta, warszawskimi bulwarami, 7 plażami i naturalnym brzegiem Wisły. Tylko w minionym roku w stolicy pojawiło się pond 5 tysięcy nowych drzew oraz dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych rabat z krzewów i bylin, żywopłotów oraz łąk kwietnych.

Teraz w ramach współpracy z Zielonym Funduszem dla Warszawy możesz zaangażować się w ekologiczną transformację stolicy, dokonując indywidualnych „adopcji”, np. parków, pojedynczych drzew, całych skwerów, łąk kwietnych, trawników czy alej w ustalonej z nami lokalizacji, pokrywając koszty pielęgnacji wybranego obszaru lub obiektu zieleni przez wybrany przez Ciebie czas. Klikając w mapę, możesz ustalić, jakimi parkami, skwerami i zieleńcami zarządzamy. Po kliknięciu w mapę wybierz z menu bocznego „Zarządcy terenów zieleni”. Tereny, którymi zarządzamy, podświetlą się na zielono.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą