Zielone Ulice

Share

Celem  zainicjowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa projektu „Zielone Ulice” jest zmiana oblicza największych  stołecznych arterii. Architekci krajobrazu, wyłonieni zgodnie z procedurami przetargowymi przez Zarząd Zieleni, wspólnie z mieszkańcami i jednostkami miejskimi opracowują koncepcje zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż kilkudziesięciu ulic.

Projekt „Zielone Ulice” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko tereny pasów drogowych,  lecz również znacznie szerzej rozumiane wnętrza uliczne oraz powiązane z nimi tereny zieleni. Celem projektu jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie analizy obecnego sposobu zagospodarowania ulic oraz zebranie informacji o planowanych w ich obszarze inwestycjach. Kolejnym krokiem jest  zebranie potrzeb użytkowników tych przestrzeni w ramach bezpośrednich spotkań z użytkownikami. Na podstawie  zgromadzonych wytycznych i uwag powstają  kompleksowe koncepcje nowego obrazu ulic. Uwzględniają one niezbędne przebudowy mające służyć podniesieniu jakości przestrzeni, wzmocnieniu funkcji istniejących nasadzeń i ukształtowaniu nowych, bogatszych układów zieleni miejskiej.

W ramach diagnozowania i projektowania zmian na wybranych ulicach Warszawy do współpracy zaproszono mieszkańców projektowanych okolic.

W ramach projektu „Zielone Ulice”, w dialogu z mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt projektów koncepcyjnych. Realizacja przekształceń  poszczególnych ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie wieloletnim procesem podzielonym na etapy.

Więcej o procesie konsultacji można przeczytać pod linkiem: OPIS PROCESU KONSULTACJI