Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2018 | Zmiana zagospodarowania i udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami obszaru plaży Poniatówka w Warszawie