Załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR-2 (załącznik nr 2 do UMOWY) | Zielone Skwery – prace przygotowawcze – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami: Dobrzyniecką, Igańską, Korytnicką na Pradze Płd. w Warszawie