Załącznik nr 2E do SIWZ – PR_04. Projekt szaty roslinnej – zielen niska (załącznik nr 1 do UMOWY) | Zielone Skwery – prace przygotowawcze – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami: Dobrzyniecką, Igańską, Korytnicką na Pradze Płd. w Warszawie