Załącznik nr 2A do SIWZ – PR_01.Projekt rozbiórek i adaptacji (załącznik nr 1 do UMOWY) | Zielone Skwery – prace przygotowawcze – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami: Dobrzyniecką, Igańską, Korytnicką na Pradze Płd. w Warszawie