Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt zagospodarowania terenu-budowlano-wykonawczy (załącznik nr 1 do UMOWY).doc | Zielone Skwery – prace przygotowawcze – modernizacja podwórka pomiędzy ulicami: Dobrzyniecką, Igańską, Korytnicką na Pradze Płd. w Warszawie