Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Zaprojektuj i wybuduj: Skwer Integrator – zaaranżowanie przestrzeni wypoczynkowych w zieleni u zbiegu Al. Zjednoczenia i ul. J. Kasprowicza w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy