informacja z otwarcia | Zaprojektowanie i wykonanie przedłużenia ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły w m.st. Warszawa