Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zaplanowanie i realizacja kampanii promującej warszawski odcinek Wisły, będący obszarem Natura 2000, z uwzględnieniem proekologicznych działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych realizowanych w Punktach Dzielnicy Wisła