Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Zaplanowanie i realizacja kampanii promującej warszawski odcinek Wisły, będący obszarem Natura 2000, z uwzględnieniem proekologicznych działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych realizowanych w Punktach Dzielnicy Wisła