Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.05.2021 | Zaplanowanie i realizacja kampanii promującej warszawski odcinek Wisły, będący obszarem Natura 2000, z uwzględnieniem proekologicznych działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych realizowanych w Punktach Dzielnicy Wisła