Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz usług | Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych