Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz cenowy | Zamówienia powyżej 130.000 PLN